DUSZPASTERZE

 • ks. kan. dr Zbigniew Sławomir Gaczyński
  - proboszcz

 • ks. mgr Konrad Resiak
  - wikariusz

 • ks. mgr Łukasz Skowyra
  - wikariusz

 • ks. mgr Michał Szeląg
  - wikariusz

 • ks. Krzysztof Wabik
  - rezydent

 • ks. mgr Zbigniew Kominek
  - rezydent

GÓRA