W Środę Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. W trakcie posypywania głów popiołem, kapłan wypowiada słowa z Pisma Świętego: “Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19), uświadamiamy sobie własną kruchość i to że nasz czas jest ograniczony – przemijamy, lub “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”(Mk 1,15) było to wezwanie do pracy nas własnym

Przekaż swój 1% na Caritas

Caritas Diecezji Radomskiej już 25 lat realizuje dzieła miłosierdzia niosąc pomoc potrzebującym, a szczególnie dzieciom, chorym, osobom starszym, bezdomnym, rodzinom wielodzietnym. Od kilku lat na ten cel pozyskuje 1% podatku, aby móc lepiej i efektywniej pomagać coraz to większej ilości osób. KRS: 0000222733 (cel szczegółowy: PZC BORKI)