Nabożeństwa Pasyjne w Wielkim Poście

Środą Popielcową rozpoczeliśmy okres Wielkiego Postu. Czas nawrócenia i duchowego przygotowania do świąt Wielkanocnych. Nabożeństwa pasyjne tradycyjnie wpisują się w okres Wielkiego Postu oraz pomagają nam go dobrze przeżyć. Jak sama nazwa wskazuje są one związane z rozważaniem męki i śmierci Jezusa Chrystusa (łac. passio – znaczy cierpienie, męka). W naszej polskiej tradycji szczególne miejsce zajmują takie nabożeństwa jak Droga krzyżowa, czy Gorzkie żale. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. 

• Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – niedziela godz. 17.00;
• Droga Krzyżowa – piątek  godz. 8.30, 17.15 i o godz 19.00 (dla młodzieży).

GÓRA