Rozliczymy Twój PIT

POMOŻEMY W ROZLICZENIU PIT

WESPRZYJ DZIAŁALNOŚĆ CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ 1 %  z PIT 2021

Aby wesprzeć dzieła Caritas Diecezji Radomskiej przekazując 1 % swojego podatku należy w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać Numer KRS: 0000 22 27 33.

Wskazując cel szczegółowy 1%:  PZC BORKI , Caritas diecezjalna przekaże część pozyskanych środków na działalność naszego Parafialnego Zespołu.

Nasz Parafialny Zespół Caritas od 16 marca do  27 kwietnia 2022 roku – w środy w godzinach 17:00 do 18:00 będzie pomagał w wypełnieniu i złożeniu rocznego rozliczenia podatkowego PIT za 2021 rok. 

Z uwagi na stan epidemii wszyscy zachowujemy odpowiednie środki ostrożności. 

Aby skorzystać z pomocy w rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego należy przygotować dokumenty do rozliczenia:

  1. otrzymane od pracodawców, z ZUS lub innych podmiotów Informacje o wysokości dochodu w roku podatkowym 2020 (PIT-11, PIT-40 …);
  2. informacje o wspólnym rozliczeniu małżonków;
  3. dokumenty dotyczące prawa do skorzystania z odliczeń np.: osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności  lub niezdolności do pracy mogą skorzystać np. z odliczeń na leki i środki pomocy, wtedy należy załączyć faktury za leki recepturowe – przepisane przez lekarza specjalistę , lub za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, itp., 
    potwierdzenia przelewów darowizn, na które przysługuje ulga, np.: darowizny na cele oświatowe, na cele kultu religijnego, związane ze wsparciem ochrony zdrowia w związku z COVID-19, itp., potwierdzenia ze Stacji Krwiodawstwa o honorowym oddaniu krwi w 2021 roku,  potwierdzenia darowizn rzeczowych,  na które przysługuje ulga podatkowa;
  4. informacje o odliczeniu ulgi prorodzinnej na dzieci (nr PESEL dziecka) do 18 roku życia oraz starszych do ukończenia 25 roku życia jeśli się uczą, a ich roczny dochód nie przekroczył 3089 zł w 2021 roku;
  5. zapisane inne informacje, które pomogą w wypełnieniu deklaracji;
  6. rozliczenie roczne za 2020 rok celem dokonania autoryzacji bieżącego rozliczenia danymi z poprzedniego roku przy wysyłce elektronicznej.

Dokumenty możemy także pozostawić do rozliczenia w zaklejonej kopercie podając numer telefonu kontaktowego. Składamy je i odbieramy w naszym Caritas Parafialnym (dom parafialny, parter, pok. nr 8) w środy w godz. 17:00 do 18:00, począwszy od 16 marca 2022 r.

Pamiętajmy, że osoby którym zmarł w 2021 roku (lub w bieżącym) współmałżonek, mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dla wdów i wdowców. Prosimy taką informację podać wolontariuszowi pomagająca w rozliczeniu PIT.

GÓRA