Rozliczymy Twój PIT.

WESPRZYJ DZIAŁALNOŚĆ

CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ

1 % z PIT 2020

Aby wesprzeć dzieła Caritas Diecezji Radomskiej przekazując 1 % swojego podatku należy w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać Numer KRS:

 0000 22 27 33.

Wskazując cel szczegółowy 1%:  PZC BORKI , Caritas diecezjalna przekaże część pozyskanych środków na działalność naszego Parafialnego Zespołu.

Nasz Parafialny Zespół Caritas od 10 marca będzie pomagał w wypełnieniu i złożeniu rocznego rozliczenia podatkowego PIT za 2020 rok. Z uwagi na stan epidemii musimy zachować odpowiednie środki ostrożności. 

Aby skorzystać z pomocy w rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego, prosimy dokumenty do rozliczenia składać w zaklejonej kopercie, na której umieszczamy dane kontaktowe: Imię, Nazwisko oraz nr telefonu.

W kopercie umieszczamy:

 1. otrzymane od pracodawców, z ZUS lub innych podmiotów Informacje o wysokości dochodu w roku podatkowym 2020 (PIT-11, PIT-40 …),
 2. informacje o wspólnym rozliczeniu małżonków,
 3. dokumenty dotyczące prawa do skorzystania z odliczeń np.: osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności  lub niezdolności do pracy mogą skorzystać np. z odliczeń na leki i środki pomocy, wtedy należy załączyć faktury za leki recepturowe – przepisane przez lekarza specjalistę , lub za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, itp., 
  potwierdzenia przelewów darowizn na które przysługuje ulga, np.: darowizny na cele oświatowe, na cele kultu religijnego, związane ze wsparciem ochrony zdrowia w związku z COVID-19, itp.,
  potwierdzenia ze Stacji Krwiodawstwa o honorowym oddaniu krwi w 2020 roku, 
  potwierdzenia darowizn rzeczowych  na które przysługuje ulga podatkowa,
 4. informacje o odliczeniu ulgi prorodzinnej na dzieci (nr PESEL dziecka) do 18 roku życia oraz starszych do ukończenia 25 roku życia jeśli się uczą, a ich roczny dochód nie przekroczył 3089 zł w 2020 roku,
 5. zapisane inne informacje, które pomogą w wypełnieniu deklaracji,
 6. rozliczenie roczne za 2019 rok celem dokonania autoryzacji bieżącego rozliczenia danymi z poprzedniego roku przy wysyłce elektronicznej.

Osoba pomagająca przygotowując rozliczenie będzie mogła skontaktować się telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy, tak aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości i z należytą starannością pomóc w wypełnieniu i złożeniu w formie elektronicznej rozliczenia rocznego.

Dokumenty papierowe podlegają kwarantannie, dlatego pomoc w rozliczeniach musi uwzględniać te wymogi.

Po wykonaniu rozliczenia, telefonicznie powiadomimy o terminie odbioru dokumentów.

Dokumenty składamy i odbieramy w naszym Caritas Parafialnym (dom parafialny, parter, pok. nr 8) w środy w godz. 17:00 do 19:00, począwszy od 10 marca 2021 r.

Można je także pozostawiać w kancelarii parafialnej w dniach i godzinach pracy kancelarii.Pamiętajmy, że osoby którym zmarł w 2020 roku (lub w bieżącym) współmałżonek, mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dla wdów i wdowców. Prosimy taką informację podać w postaci notatki w załączonych dokumentach. Osoba pomagająca w rozliczeniu poinformuje telefonicznie jakie należy posiadać dokumenty aby rozliczyć PIT.

GÓRA