Codzienna Adoracja Eucharystyczna

Zapraszamy codziennie na ten szczególny czas przebywania z Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał. Nasza świątynia będzie otwarta każdego dnia oraz będzie stale wystawiony Najświętszy Sakrament, by każdy indywidualnie, w dowolnej chwili mógł się pomodlić.

GÓRA