Wilki Post i nabożeństwa pasyjne w naszej Parafii.

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. W trakcie posypywania głów popiołem, kapłan wypowiada słowa z Pisma Świętego: “Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19), uświadamiamy sobie własną kruchość i to że nasz czas jest ograniczony – przemijamy, lub “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”(Mk 1,15) było to wezwanie do pracy nas własnym życiem, nad jego przemianą. Niech nie zabraknie w tym czasie naszej modlitwy, tej indywidualnej, jak i tej wspólnotowej. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątki o godz. 16.30 – dla dzieci, 17.15 – dla dorosłych, oraz po Mszy wieczornej o 19.00 – dla młodzieży. Nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00. Po nabożeństwie będziemy mogli ucałować i oddać cześć relikwią Krzyża Świętego. Starajmy się jak najliczniej uczestniczyć w tych pięknych, tradycyjnych Nabożeństwach Męki Pańskiej

GÓRA